Skip to main content

Testing

Testovanie & QA

Testovanie kvality softvérových riešení je nevyhnutnou súčasťou nasadzovania softvérových riešení. IT-Crowd poskytuje komplexné portfólio služieb v oblasti testovania aplikácií a kontroly kvality.

Portfólio našich služieb služieb

Funkčné testovanie

Systémové a integračné testovanie

Business process testovanie

Testovanie user experience

Penetračné testy

Automatizované testovanie

  Proces testovania

 • Konzultácie, nastavenie testovania podľa potrieb zákazníka
 • Príprava a vykonanie testu
 • Vyhodnotenie výsledkov testu

Pridaná hodnota

 • V procesoch testovania sme doma
 • Poznáme náklady, nemusíte budovať vlastné zdroje
 • Prispôsobíme sa individuálnym potrebám klienta
 • Rýchla realizácia
 • Minimalizovanie rizika dopadu chýb aplikácií
 • © 2017 IT-Crowd. All rights reserved.